Handmade in Serbia

Handmade in Serbia

Ne znam kad je počelo. Možda je počelo sa 12 godina, kad sam prvi put sašila svoju suknjicu na bakinoj mašini koju je mama nasledila… Možda je počelo mnogo ranije, prelistavanjem maminih i bakinih časopisa za krojenje, pre nego što sam dobila pristup šivaćim...